گروه ارتباطات:

همراه هوشمند تحصیلی

با رویکرد مشارکت و ارتباط بین مدرسه، والدین و دانش‌آموزان، یک بستر ارتباطی امن و در چارچوب مقررات بین مدرسه و خانواده‌ها ایجاد گردیده است. در این قسمت به منظور برنامه ریزی و اطلاع رسانی با هدف ارتباط موثر بین سه گروه فوق، ماژول‌های فروم و تابلو اعلانات تهیه و اجرا گردیده است. همچنین برای تسهیل در انجام امور اداری. افزون بر موارد فوق تقویم آموزشی/اجرایی برای کلیه گروه‌ها شامل والدین / کادر مدرسه / دانش‌آموزان به صورت انفرادی، شخصی سازی شده است.

تقویم آموزشی/ اجرایی
 • امکان درج برنامه هفتگی برای دانش‌آموزان
 • امکان درج برنامه کاری برای مدرسان
 • پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی و قمری
 • نمای برنامه ماهانه/هفتگی/روزانه
تابلو اعلانات
 • درج اخبار، گردهمایی‌ها، بنرهای تبلیغاتی و …
 • امکان درج تصویر درون تابلو اعلانات
 • امکان مشخص کردن مخاطبان طبق گروه کاربران
 • امکان مشخص کردن مخاطبان طبق ساختار درختی
مکاتبات و مدیریت ارتباطات
 • ثبت حضور وغیاب دانش آموزان توسط معلم
 • اعلام به اولیا در خصوص حضور/عدم حضور
 • امکان مشخص کردن موجه یا غیرموجه بودن غیبت
 • امکان گزارش گیری برای کلیه گروه ها