گروه نظارتی

همراه هوشمند تحصیلی

گروه نظارتی

امروزه نظارت بررفت وآمد دانش آموزان، اززمان خروج ازمنزل تابازگشت به خانه ، برای والدین ومدارس بسیاراهمیت دارد. ابزارهایی مانند دستگاه های ثبت اطلاعات ورود و خروج، چیپست های موقعیت یابی و… همگی کارآمد ومفید هستند. ولی باتوجه به برقرارنبودن ارتباط یکپارچه با سایر سیستم ها و بخش های مدرسه و هزینه ی بالای نگهداری آنها، استفاده از این ابزار ها در مدارس کارآیی خود راازدست داده است . مدارس روز دنیا،درراستای هوشمند سازی و افزایش بهره وری عملکرد مدارس خود ، به استفاده از سیستم های یکپارچه روی آورده اند. مجموعه نورون سیستم با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و ارائه راهکارهای یکپارچه ، درحوزه یکپارچه سازی فرآیند های مدارس بارعایت حفظ حریم خصوصی افراد،یک چرخه کامل نظارتی را ایجاد کرده است.

اطلاع اولیاء

مطلع شدن اولیاء از محل و زمان های تردد فرزندانشان، و همچنین وضعیت حضور در مدرسه، این بستر از راه وب، اپلیکیشن و پنل پیامکی این امکام را فراهم میکند.

تاریخچه

تاریخچه تمامی فرآیندها در سیستم نگهداری می گردند. این داده ها کمک می کند تا مدیران و مسئولان واحدهای آموزشی بتوانند بر اساس داده های صحیح تصمیم گیری و ارائه گزارش نمایند.

امنیت اطلاعات

با طراحی پروتکل های امنیتی فضایی امن ایجاد گردیده تا خانواده ها و مدیران مدارس با اطمینان و اتکا به تبادل داده بپردازند و هیچ گونه نگرانی بابت استفاده شخص ثالثی وجود نداشته باشد.

احراز هویت

تمامی کاربران در سیستم شناسه و رمز یکتای خود را داشته و با توجه به دسترسی های خود می توانند اطلاعات را مشاهده، ویرایش و مدیریت نمایند.

راه کار های نورون سیستم در حوزه نظارتی

سرویس مدرسه

مدیریت زمان سوار/پیاده شدن  دانش آموزان

نظارت بر مسیر تردد

امکان درخواست لغو و یا تغییر آدرس

مدیریت مسیرها و راننده ها

اطلاح رسانی از زمان حضور سرویس

تردد

ثبت اطلاعات ورود و خروج به مدرسه

ارتباط با سخت افزارهای موجود در مدارس

امکان گزارش‌گیری‌های آنلاین

ارتباط با دیگر ماژول های نورون سیستم

 

cropped-mobile-view

حضور و غیاب

ثبت حضور وغیاب دانش آموزان توسط معلم

اعلام به اولیا در خصوص حضور/عدم حضور

امکان مشخص کردن موجه یا غیرموجه بودن غیبت

امکان گزارش گیری برای کلیه گروه ها