نورون سیستم

ایجاد ارزش توسط کلان داده ها (Big Data)

کلان داده‎ها می‌توانند به روش‎های مختلفی در  روند آموزشی  ارزش ایجاد کنند. در این قسمت به ذکر ارزش های اساسی می‌پردازیم:

۱- ایجاد شفافیت

در دسترس قرار دادن داده‎ها برای ارکان مختلف مختلف یک واحد آموزشی می‌تواند ارزش زیادی ایجاد کند. برای مثال در فرآیند برنامه ریزی تحصیلی  یکپارچه‌کردن داده‎های سال های مختلف و تحلیل روندها،  می‌تواند الگوهای رفتاری مناسبی را با توجه به سوابق قبلی پیشنهاد دهد که در مجموع موجب ارتقا دانش آموز گردد.

۲- بهبود عملکرد

زمانی که داده‎ها به فرمت دیجیتال ایجاد و ذخیره شود، مدارس می‌توانند داده‎های مربوط به عملکردشان را با دقت و جزئیات بیشتری در اختیار داشته باشند، فرآیندها را تغییر دهند و نتایج این تغییر را در عملکرد فرهنگی و آموزشی بررسی کنند. به این ترتیب می‌توانند روش‎های بهینه برای انجام فعالیت‎ها را بیابند، ریشه مشکلات را دریابند و عملکردشان را ارتقا دهند.

۳- تقسیم بندی مخاطبان برای ارائه خدمات سفارشی‌شده

کلان داده‎ها به سازمانها این امکان را می‌دهند که مخاطبان خود را گروه بندی کنند و امکانات و خدمات سفارشی‌شده را به آنها ارائه کنند. این کار در بازاریابی و مدیریت ریسک کاملا جاافتاده است و در حوزه های دیگر هم می‎تواند استفاده شود.

۴- کمک به تصمیم‌گیری از طریق الگوریتم‎های کامپیوتری

تحلیل داده‎ها می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند، خطاها را کاهش دهد و دانش جدیدی ایجاد کند که تا پیش از این وجود نداشت. برای مثال مدارس  می‌توانند سیستم‎های مدیریت عملکرد طراحی کنند که موارد انحراف از برنامه ریزی را گزارش می‌دهد و مدیران می‌توانند برای مدیریت منابع مالی خود و قیمت گذاری خدمات مطابق با تعداد دانش آموزان واقعی از الگوریتم‎های کامپیوتری استفاده کنند.

۵- ایجاد محصولات، خدمات و مدل‎های جدید کسب‌و‌کار

کلان داده‎ها به مدارس برتر این امکان را می‌دهند که محصولات و خدمات جدیدی را ایجاد کنند و مدل‎های کسب‌و‌کار کاملا جدیدی به وجود آورند. برای مثال سازمان های با هویت آموزشی داده‎های واقعی عملکرد خدمات را از طریق پرسشنامه/مصاحبه جمع‌آوری می‌کنند و از طریق تحلیل این داده‎ها نسل جدیدی از خدمات/روش ها، طبق نیاز واقعی مخاطب طراحی می‌شود و خدمات جانبی به شکل نوینی ارائه می‎شود. به این ترتیب که با تحلیل داده‎های ارسالی روند تغییرات خواسته های مخاطبان پیش‌بینی می‌شود و قبل از ایجاد نارضایتی اقدامات لازم برای حل مشکل شروع می‌شود.

نویسنده: سید محسن حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع