نورون

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نورون سیستم

در حاشیه افتتاح مرکز نوآوری نصیر در روز دوشنبه 28 خرداد ماه سال 97، دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر خاکی صدیق ریاست محترم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از غرفه نورون بازدید کردند. دکتر ستاری ضمن ابراز خرسندی از رشد شرکت‌های دانشگاهی، به اهمیت کارآفرینی اشاره کردند . دکتر خاکی صدیق نیز با حمایت از طرح نورون، نگاه ویژه و فناورانه به آموزش به خصوص در دوران مدرسه را مسبب ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و به طبع آن رشد علمی کشور دانستند.