راهنمای سامانه نورون

همراه هوشمند تحصیلی

 

 

امکانات

گروه نظارتی


حضور و غیاب کلاسی

مدیریت تردد

سرویس هوشمند

گروه مالی


مدیریت شهریه

کنترل جریان ورودی/خروجی

بودجه ریزی

مدیریت اموال

مدیریت قرارداد نیروی انسانی

گروه محتوایی


ارزیابی تحصیلی

تکالیف

مشاوره

طرح درس

مشاوره

گروه ارتباطات


تقویم آموزشی/اجرایی

تابلو اعلانات

درگاه پیامکی

Notification

پیام رسان داخلی

گروه زیرساخت


مدیریت کاربران

تعریف سطوح دسترسی

تنظیمات ساختاری

پشتیبانی

 

 

خانواده

پدر، مادر، پشتیبان تحصیلی

ارتباط پیوسته با مدرسه/کادر آموزشی برپایه اینترنت

گزارش های تحلیلی و بروز از روند تحصیلی

مدیریت تکالیف و محتوای دریافتی

شرکت در آزمون های آنلاین مدرسه

+ مشاهده سایر موارد

 

گزارش های یکپارچه

بستر ارتباطی با گروه ها (والدین، دانش آموز، کادر و …)

مدیریت محتوای آموزشی

داشبور اختصاصی

+ مشاهده سایر موارد

مدیریت مجتمع / مدرسه

مدیر، معاونت ها، مسئولین پایه

کادر مدرسه

دبیر، مشاور، معلم راهنما، اداری

دسترسی به بزرگترین بانک سوالات ایران

طرح درس های استاندارد و آماده

بستر ارتباطی برای مدیریت کلاس (حضور و غیاب، تکالیف و …)

برناه ریزی تحصیلی

+ مشاهده سایر موارد

آشنایی با سایر نقش ها و قابلیت ها