راه کارها

همراه هوشمند تحصیلی

هر دانش آموز سزاوار بهترین فرصت های زندگی است.

به همین دلیل ماموریت ما این است که به اکوسیستم آموزش و پرورش با فناوری یکپارچه کمک کنیم و به مربیان و دانش آموزان راه حلی ارائه نماییم تا بتوانند در راه رشد از پتانسیل های خود استفاده کنند.

نظام هوشمندسازی مدارس در تلاش است که از همه توان فناوری اطلاعات و ارتباطات، در جهت بهبود کیفیت آموزشی بهره گیرد. در این راستا گروه نورون کلیه فرایندهای آموزشی مدرسه را که مرتبط با کادر مدیریت، معاونان آموزشی، مدرسان، دانش‌آموزان و اولیا می‌باشد، به صورت یک چرخه یکپارچه بر روی سرویس‌های ابری (CLOUD SERVICE) طراحی و اجرا نموده است.​

مربیان این شانس را ایجاد می کنند که در زندگی دانش آموزان تغییری ایجاد کنند. اما خیلی اوقات ، فناوری های پراکنده باعث ایجاد هرج و مرج می شوند و مردم را از هم دور می کنند. فرایندها تکه تکه می شوند ، ایده ها از بین می روند و تلاش ها بی نتیجه می مانند. نورون سیستم برای تغییر متولد شده است.

فن آوری یکپارچه ما بخش های کوچک را ایجاد و همه را به مانند یک تیم در کنار هم قرار می دهد.

راهکاری برای دبیران و مدیران برای افزایش بازدهی آموزشی.

پل ارتباطی

بین والدین ، ​​دانش آموزان و مربیان.

توانمندسازی دبیران

برای گسترش فعالیت های خود در کلاس

دستیار دبیر

برای ارائه گزارش عملکرد در هر سطح 

مدیریت نقش ها

برای تفویض کارها، مدیریت زمان و هزینه

تسهیل کار

با ایجاد تسهیل و وابستگی افراد به سیستم