نورون

مدیریت ورود اطلاعات و کنترل مستندات در دبستان دخترانه کردکوی

در یک نگاه

چالش ها

  • فرآیند ناقص ورود اطلاعات
  • عدم بروزرسانی اطلاعات
  • عدم کنترل دسترسی و کنترل اطلاعات

راه کار

  • راهکار یکپارچه نورون سیستم

نتایج

  • افزایش انطباق ورود اطلاعات با مقادی واقعی از 65% به 92%
  • به روز نگهداشتن اطلاعات کارکنان و دانش آموزان در طی سال تحصیلی
  • صرفه جویی در زمان کاری کارکنان به میزان یک هفته در ماه و افزایش راندمان

در دنیای امروز معلمان و مشاوران سیستم آموزشی در مدارس توسعه یافته می کوشند تا با بهره گیری از همکاری با دیگر سازمان ها برنامه هایی برای توسعه و ارتقاء مهارت های دانش آموزان بیابند. یک مجتمع آموزشی در کردکوی استان گلستان در تلاش بود تا این برنامه های توسعه فردی و مهارتی را با کمک معلمان و مشاوران و همان سیستم قدیمی موجود دنبال و پیاده سازی نماید. اما برای تصمیم گیری و ارائه یک راه حل مشخص برای هر دانش آموز نیاز به اطلاعات بروز، با صحت قابل قبول و رعایت دسترسی های لازم  برای در اختیار قرار دادن آن بین همکاران بود.

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با ابر نورون کلیک کنید

آیا این تغییر برای مدرسه و یا مجتمع آموزشی شما هم مناسب است؟ با انتقال به ابر دقیقا چه اتفاقی رخ می دهد؟