نورون

همایش ملی طرح کمال

همایش طرح ملی «کمال» 25، 26 و 27 تیرماه با حضور برخی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران مدارس سراسر کشور در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. درحاشیه این مراسم دکتر نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر تورانی سرپرست دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزرات آموزش و پرورش و همچنین حجة