نورون

هوشمندسازی مدارس در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش

هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشم‌انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشور است که اعمال تغییر ساختار و معماری اجرایی در آنها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیا دانش‌آموزان خواهد بود.

دراین نگاه، مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایندها اعم از مدیریت، کنترل، یاددهی- یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و اموردفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است.

مدرسه هوشمند، مدرسه‌ای است برخوردار از:
 • محیط یاددهی- یادگیری متناسب با تفاوت‌های فردی و محتوای چندرسانه‌ای و پژوهش محور با تاکید بر تولید دانش
 • زیرساخت توسعه یافته فاوا
 • مدیریت نظام‌یافته یکپارچه یارانه‌ای در امور آموزشی، پرورشی و پشتیبانی
 • تعامل پویا بین عوامل مدرسه، دانش‌آموزان و اولیا دانش‌آموزان به منظور تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش
 • دسترسی عادلانه و انعطاف‌پذیر به آموزش
 • ویژگی‌های منحصر به فرد در بهره‌مندی از فناوری‌های نوین اطلاعاتی

در چشم‌انداز مدارس هوشمند، آینده به گونه‌ای ترسیم و تصویر می‌شود که کاربردها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حد بالایی به کار گرفته شده و مدارس فعلی نیز به عنوان مدارس هزاره سوم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانمند شده باشند. از این رو، باید به مسائل اصلی و ضرورت ایجاد مدارس هوشمند اشاره نمود. این الزامات به عنوان پیشران‌های اصلی و به منظور تحقق  دورنمای ایجاد مدارس هوشمند معرفی می‌گردند:

 • افزایش سطح کیفی یاددهی- یادگیری در مدارس کشور همگام با توسعه فاوا در کشور و دنیا.
 • به‌روزآوری مستمر دانش در کشور همگام با توسعه علوم در دنیا
 • ایجاد بستر فرایند یادگیری مستمر دانش‌آموزان در داخل و خارج از مدرسه
 • بازگرداندن مرجعیت علمی به معلمین
 • تربیت دانش‌‎آموز برای عصر حاضر و آینده
 • تعامل مستمر اولیا و مربیان
 • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در امر یاددهی- یادگیری

براساس موارد مذکور اهداف اصلی ایجاد مدارس هوشمند در کشور را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

 • بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه روش‌های نوین و راه‌حل‌های مبتنی بر فاوا
 • ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت‌های فردی و جمعی دانش‌آموزان
 • فراهم کردن انواع شیوه‌های نوین آموزشی جهت استعدادهای مختلف، مبتنی بر بهره‌گیری از هوش‌های چندگانه
 • فراهم نمودن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانش‌آموزان، معلمان، والدین و دیگر گروه‌های ذینفع در فرایند یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان
 • ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی‌های مستمر و متناسب با استعدادها و پیشرفت دانش‌آموزان