نورون سیستم

پیش بینی آینده با داده کاوی

فلسفه ی داده کاوی این است که آینده بسیار به گذشته شبیه است. اگر گذشته را خوب بشناسید می توانید آینده را پیش بینی کنید.

داده کاوی به شما کمک می کند تا رفتار کسب و کار خود را در گذشته دقیقن بشناسید و بر اساس آن آینده را با تقریب بالا پیش بینی کنید.

به عنوان مثال داده کاوی به شما کمک می کند تا حداقل دو مورد اساسی را در بخش ارتقاء تحصیلی دانش آموزان در کسب و کار خود پیش بینی کنید:

  1. پیش بینی نیاز های یک دانش آموز خاص در آینده و در نتیجه حفظ آن 
  2. پیش بینی نیاز بازار در زمان ها و مناطق مختلف و در نتیجه ساماندهی نظام ارایه برای آنها

فلسفه ی داده کاوی این است که با شناخت درست از گذشته، آینده را می توان پیش بینی کرد.
اگر یک مدیر مدرسه، رفتار و نیازهای مخاطبان خود را در گذشته به خوبی بشناسد می تواند نیاز های او را در آینده نیز حدس بزند. اما معمولاً تعداد مخاطبان آنقدر زیاد است که مدیریت آن از عهده ی مدیر آن مجموعه خارج می شود.

داده کاوی به شما کمک می کند حجم عظیم مخاطبان خود را خوب بشناسید و بصورت خودکار به آن ها پیام دهید که اکنون چه نیازهایی دارند. حتی ممکن است خود آنها نیز فراموش کرده باشند.

پیش بینی نیاز بازار با داده کاوی:

فرض کنید که شما صاحب یک موسسه خدمات آموزشی هستید. دانستن رفتار مشتری در آینده برای ارائه خدمات کمک آموزشی متناسب با سطح توقع جامعه بسیار برای شما اهمیت دارد.

در حالت دیگر داده کاوی به شما کمک می کند نیاز بازار را به خوبی درک کنید بطوری که نظام ارائه خدمات شما به مشکل برخورد نکند.

پیش بینی نیاز بازار کمک می کند تا هم از هدر رفت هزینه های کاذب دوری کنید و هم در هنگام تقاضای زیاد با نقصان ارائه خدمات خود روبرو نشوید.

داده کاوی در بسیاری جهات می تواند حیاتی نیز باشد. خدمات منسجم و هدفمند آموزشی در  مدارس می تواند آینده بسیاری از مردم را نجات دهد و از فراموشی استعدادهای برتر در حوزه های گوناگون جلوگیری کند.

داده کاوی از جمله می تواند در نظام آموزشی برای مدارس و همچنین دولت (وزارت آموزش و پرورش) حائز اهمیت باشد. توزیع مناسب عدالت آموزشی، و توسعه پایدار و حرکت در چهار چوب سند تحول بنیادین آموزش و پروش تنها در این بستر امکان پذیر می باشد.

نویسنده: سیدمحسن حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع