مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از اصول «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

ما تعهدی فرا تر از کسب درآمد را هدف قرار داده ایم… ساخت آینده ای بهتر…

نورون

تیم نورون سیستم، در راستای عمل به تعهد اخلاقی، خود را در قبال جامعه انسانی متعهد میداند تا به صورت داوطلبانه برای مشارکت در توسعه پایدار اقدام به پیاده سازی استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها بر اساس استاندارد ISO26000 نماید.

حوزه های فعالیت


آموزش

شرکت نورون با همکاری و مشارکت فرهنگی، مالی و آموزشی برخی مجموعه ها بالغ بر ۵ هزار دانش آموز، کم برخوردار مالی و یتیم را به صورت ۱۰۰ درصد رایگان تحت پوشش قرارداده و در راستای تحقق عدالت آموزشی شرایط ویژه ای را برای مناطق کم برخوردار ایجاد نموده است.

محیط زیست

در راستای حفظ محیط زیست و محافظت از این گنجینه زمین، با مجازی سازی و ایجاد فضای آنلاین به ازا هوشمندسازی هر واحد آموزشی ۱۰۰۰ نفره و تحت پوشش قرار دادن فعالیت های آن در سامانه نورون، ۲۰ درخت در سال کمتر قطع می شود.