نورون سیستم

نسخه تست

محصولات ما را در عمل مشاهده کنید!

بدون شک انتخاب یک نرم افزار سازمانی که قرار است شاکله فعالیت های یک مجموعه را تشکیل دهید انتخابی استراتژیک می باشد، و لازم است تا پیش از هر انتخابی، مقایسه کاملی بین سیستم های موجود در بازار صورت گیرد.

قطعا مشاوره با افراد خبره در این زمینه می تواند راهگشا باشد اما تجربه واقعی از یک سیستم می تواند مکمل  و ضامن تصمیمات آتی باشد. بدین منظور گروه نورون سیستم امکانی را فراهم نموده تا تمامی مدارسی که مایل به هوشمندسازی واحد آموزشی خود می باشند، این امکان را داشته باشند که برای مدت محدودی دسترسی به سیستم برای آنها ایجاد گردد.

12056

باعت سرافرازی گروه نورون سیستم میباشد تا بتوانیم دموی محصول خود را در اختیار شما فرهیخه گرامی قرار دهیم. لذا خواهشمند است جهت دریافت سرویس مناسب خود کلمه demo را به شماره ۳۰۰۰۷۱۸۶۰ نموده، تا همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس بگیرند.

درخواست تلفنی

تماس با شماره ۷۸۴۱۷-۰۲۱

درخواست پیامکی

ارسال کلمه Demo به سرشماره ۳۰۰۰۷۱۸۶۰

درخواست آنلاین

تکمیل فرم و ثبت درخواست.