نورون

پیش ثبت نام

همیشه مشاوران مدارس از این‌که نمی‌توانند در یکجا، اطلاعات به‌روز و مورد نیاز خود از حوزۀ تحصیلی، خانوادگی و شخصی دانش‌آموزان را ببینند گلایه داشتند. اطلاعاتی که به اذعان مشاوران می‌توانست در کنار جلسات مشاوره با دانش‌آموز نتیجۀ جلسات را بیش از همیشه صحیح پیش ببرد. مشاوران باید هر بار جدا جدا و برای هر دانش‌آموز، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات را تکرار می‌کردند یا فقط به اطلاعات اندکی که در مورد دانش‌آموزان در کارنامه یا پروندۀ او ثبت شده بود اکتفا می‌کردند. صفحۀ ویژۀ مشاوران در اکوسیستم آموزشیِ دیجیتالی نورون، بر اساس نیازمندی‌های مشاوران و به کمک تجربه‌ها و راهنمایی‌هایی که از مشاوران مدارس نمونه و برتر دریافت شد، طراحی شده است تا امکان انجام مشاوره‌های دقیق‌تر و دستیابی به نتایج مفیدتر را در اختیار مشاوران مدارس قرار دهد.

این صفحه به مشاوران کمک می‌کند تا امکان نظارت بر عملکرد دانش‌آموزان، ارتباط مستقیم با دانش آموز یا اولیای او، دسترسی سریع به سوابق تحصیلی و انضباطی به‌روزِ دانش آموز و نیز استفاده از گزارش‌های تحلیلی بر اساس داده های ثبت شده به ازاء هر دانش‌آموز را پس از سه سال متوالی برای بهره گیری در استعدادیابی یا انتخاب رشتۀ دانش آموز را در اختیار داشته باشند.

ویژگی‌هایی که در صفحۀ مشاوران می‌توانید از آنها استفاده کنید:

  • برنامه‌ریزی کلاسی و درسی
  • تعریف برنامه مطالعاتی اختصاصی برای هر دانش‌آموز
  • بررسی وضعیت مطالعۀ دانش‌آموز در قالب برنامۀ مشاور یا خارج از برنامه
  • دفتر برنامه‌ریزی اختصاصی
  • گزارش‌های پیشرفتۀ عملکردی هر دانش‌آموز

برای آشنایی کامل با ویژگی‌ها و امکاناتی که اکوسیستم آموزشی دیجیتالی نورون در اختیار مدرسه شما قرار می‌دهد می‌توانید درخواست برگزاری یک جلسۀ آنلاین با همکاران ما را از اینجا ثبت کنید.