نورون

بانک سوال

وجود بانک سوالات تایپ شده با بیش از یک میلیون سوال دسته‌بندی شدۀ استاندارد که مدام بر اساس آخرین تغییرات کتاب‌های درسی به‌روزرسانی می‌شود و بر اساس دشواری در 3 سطح آسان، متوسط و دشوار در هر مبحث و درس کتاب‌ها، علامت‌گذاری شده‌اند، باعث می‌شود تا معلمان امکان طراحی و برگزاری آزمون‌های کلاسی را در هر سطحی به راحتی در اختیار داشته باشند.
همچنین امکان استفاده از این سوالات به‌عنوان تکالیف دانش‌آموزان نیز وجود دارد. اما مهمترین چالش بعد از برگزاری یک آزمون یا ارائه تکلیف به دانش‌آموزان، تصحیح و نمره دهی به پاسخ دانش‌آموزان است. در بخش بانک سوالات اکوسیستم آموزشی دیجیتالی نورون امکان تصحیح اتومات پاسخ‌های تستی نیز در اختیار معلمان قرار گرفته است.

در بخش ویژۀ سوالات، امکان تعریف سوالات با توجه به نقاط ضعف هر دانش آموز نیز وجود دارد و معلمان می‌توانند سوالات مختص هر دانش‌آموز را بر اساس میزان یادگیری او، برایش مشخص کنند.
در سرویس‌های اختصاصی امکان استفاده از دستیار انسانی، برای معلمان در نظرگرفته شده است تا زمان خود را ذخیره کنند و تمرینات اضافۀ دانش‌آموزان را به دستیار انسانی نورون بسپارند.