نورون

درباره ما

۱۳۹۵

تحقیقات و شناخت بازار

ورود به هر بازاری نیازمند شناخت آن، درک نباز و ایجاد ارزش در راستای حل آن مشکل است. تیم هم بنیان گذار بالغ بر ۶ ماه به مطالعه، تحقیقات میدانی و شناخت بازار آموزشی نمودند و حاصل آن سامانه یکپارچه مدیریت آموزشی (LMS) نورون بود.

۱۳۹۶

شروع رسمی فعالیت

ثبت شرکت و اجرای پایلوت در یک واحد آموزشی ۵۰۰ نفره.

۱۳۹۷

بازطراحی مدل کسب و کار

شناخت دقیق تر بازار و درک واقعیت منجر به بازنگری در مدل طراحی کسب و کار گردید و محصول به صورت سرویس اشتراکی در اختیار واحدهای آموزشی قرار گرفت.

۱۳۹۸

توسعه بازار

با ورود پاندمی کرونا و درک نیاز آموزش مجازی، استراتژی جذب نمایندگی و توسعه تیم های فروش و پشتیبانی در هدف گذاری ها قرار گرفت.

۱۳۹۹

خلق ارزش

در کنار استفاده از سرویس پخش زنده که نیاز اساسی واحدهای آموزشی بود، توسعه ماژول های آزمون، حضور و غیاب× دفتر الکترونیک کلاسی از جمله نیازهایی بود که می توانست به خلق ارزش برای کاربر کمک نماید.

۱۴۰۰

بهینه سازی

با افزایش تعداد کاربران به بیش از ۱۰۵ هزار کاربر تمرکز اصلی بر روی بهینه سازی هسته اصلی و ارتقا زیرساخت ها صورت گرفت.

۱۴۰۱

توسعه اکوسیستم آموزشی

ورود سرمایه گذار و اجرای برنامه های توسعه در اکوسیستم آموزشی دیجیتالی مدارس.