نورون

اختصاصی سازی

برخی از مدارس تمایل دارند هنگامی که دانش‌آموزان، والدین و همکاران مدرسه از اکوسیستم آموزشی دیجیتالی نورون استفاده می‌کنند، صفحات مختلف را به صورتی ببینند که فقط نام، لوگو و اطلاعات مدرسه نمایش داده شود. در این حالت نام مدرسه با تمام پیام‌ها و تصاویری که نشانی از برند نورون دارد جایگزین می‌شود. در اصطلاح تخصصی به این مدل، نسخۀ «وایت لیبل» می‌گویند.

امکان تهیه نسخۀ وایت لیبلِ اکوسیستم آموزشی دیجیتالی نورون برای این که معتقدند در این نسخه می‌توانند فضای صمیمانه و آشنایی را برای دانش‌آموزان، اولیا و همکاران ایجاد کنند وجود دارد.